Plan zajęć 25.05.-26.05.2024

LO, technik administracji, technik ochrony, technik usług pocztowych, florysta sem.2, technik BHP, technik usług kosmetycznych, KKZ technik usług fryzjerskich

22.5.2024

Poniżej przedstawiamy plan zajęć na najbliższy zjazd, który odbędzie się w dniach 25.05 - 26.05.2024

Drodzy Słuchacze! Pamiętajcie o frekwencji! Na zajęciach stacjonarnych obecność należy obowiązkowo potwierdzić na liście obecności.

Słuchacz ma obowiązek zrealizować min. 50% podstawy programowej .

Zatem słuchacz, aby został dopuszczony do egzaminu semestralnego, musi być obecny na min. 50% zajęć z danego przedmiotu.