Plan zajęć 04.-05.05.2024

Florysta semestr 1

2.5.2024

Drodzy Słuchacze,

Poniżej przedstawiamy plan zajęć dla kierunku florysta semestr 1.

Słuchaczu, pamiętaj o frekwencji! Na zajęciach stacjonarnych obecność należy obowiązkowo potwierdzić na liście obecności.

Słuchacz ma obowiązek zrealizować min. 50% podstawy programowej .

Zatem słuchacz, aby został dopuszczony do egzaminu semestralnego, musi być obecny na min. 50% zajęć z danego przedmiotu.