Praktyki Zawodowe

14.5.2022

Szanowni Państwo,

Przypominamy o odbyciu (obowiązkowych) praktyk zawodowych.

Słuchacz ubiegający się o przyjęcie na praktyki w wybranym zakładzie pracy, zobowiązany jest do pobrania:

• dzienniczka praktyk (ZAŁĄCZNIK 1),


• umowy (ZAŁĄCZNIK 2).

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość pobrania dokumentów w sekretariacie Szkoły „ŻAK” w Łodzi, przy ulicy Piotrkowskiej 278.

Dokumentację  z praktyk zawodowych należy złożyć w sekretariacie Szkoły od poniedziałku do piątku w godz. 15:00 – 17:00.

 

UWAGA: W związku z tym, iż dzienniczek praktyk (załącznik 1) jest do pobrania w formie edytowalnej, zaleca się jego uzupełnienie w programie Word.