Menu

Wyników Egzaminu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe

30 czerwca 2017

Termin ogłaszania wyników egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: 25 sierpnia 2017 r.

Świadectwa i dyplomy będą wydawane od 12:00 - 25.08.2017 w Sekretariacie Szkoły.

Zobacz także