Menu

Plan zajęć WRZESIEŃ 2017

6 września 2017

Publiczna Szkoła Policealna Kosmetyczna Żak

DSK1

DSK2

DSK3

DSK4

Publiczna Szkoła Policealna Informatyki Żak

DSI 1,2,3,4

Policealna Szkoła Bezpieczeństwa i Higieny Pracy -

Rozpoczęcie zajęć dla kierunku BHP sem 1 (BHP1) odbędzie się 23.09.2017r. o godzinie 9:30 w Auli ul.Piotrkowska 278. Obecność obowiązkowa.

BHP2

BHP3

Policealna Szkoła Centrum Nauki i Biznesu "Żak"

Rozpoczęcie zajęć dla kierunku "Technik Administracji" sem 1 (DSA1) odbędzie się 23.09.2017r. o godzinie 10:15 w Auli ul.Piotrkowska 278. Obecność obowiązkowa.

DSA2

DSA3

DSA4

Rozpoczęcie zajęć dla kierunku "Technik Rachunkowości" sem 1 (DSR1) odbędzie się 23.09.2017r. o godzinie 11:45 w Auli ul.Piotrkowska 278. Obecność obowiązkowa.

DSR2

DSR 3

DSR4

Rozpoczęcie zajęć dla kierunku Florysta sem 1 (Florysta 1) odbędzie się 23.09.2017r. o godzinie 11:00 w Auli ul.Piotrkowska 278. Obecność obowiązkowa.

Rozpoczęcie zajęć dla kierunku "Technik Ochrony fizycznej osób i mienia" sem 1 (DSRC1) odbędzie się 23.09.2017r. o godzinie 11:00 w Auli ul.Piotrkowska 278. Obecność obowiązkowa.

Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak"

Rozpoczęcie zajęć dla kierunku Liceum sem 1 (LOG1) odbędzie się 23.09.2017r. o godzinie 8:00 w Auli ul.Piotrkowska 278. Obecność obowiązkowa.

LOG2

LOG3

LOG4

LOG5

LOG6

Policealna Szkoła Opieki Medycznej "Żak" w Łódź

Rozpoczęcie zajęć dla kierunku Opiekun Medyczny sem 1 (Opiekun1) odbędzie się 23.09.2017r. o godzinie 8:45 w Auli ul.Piotrkowska 278. Obecność obowiązkowa.

Policealna Szkoła Zawodowa "Żak"

Zobacz także